Кредит ИнвестАгро – Кредит срещу субсидия от Държавен фонд “Земеделие”

Кредит ИнвестАгро – Кредит срещу субсидия от Държавен фонд “Земеделие”

 • До 100% от очакваната субсидия, максимум 600 000 лв.
 • Без такса за предсрочно погасяване със собствени средства или със средства от субсидията
 • Без такса за разглеждане на документи
Предимства

 • Оборотни средства за земеделски производители
 • Финансиране до 100 % от очакваната субсидия, максимум 600 000 лв.
 • Без такса за разглеждане на документи
 • Без такса предсрочно погасяване със собствени средства или със средства от субсидията
 • Възможност за усвояване до 70 % от размера на кредита преди представяне на удостоверение за единно плащане на площ
Параметри

Валута

BGN

Лихвен процент
 • над 500 000 лева – 1, 95%
 • от 300 000 до 500 000 лева – 2,40%
 • от 50 000 до 300 000 лева - 2,50%
 • до 50 000 лева - 2, 95%
Максимален срок

До 12 месеца  – еднократно, при получаване на субсидията от Държавен Фонд „Земеделие”, но не по-късно от 30 юни на следващата календарна година

Обезпечение

Особен залог върху полагащата се субсидия

Бонуси

Предварително одобрена кредитна карта VISA Free card с до 5% от отпуснатия кредит, макс. 2 000 лв., без допълнителен финансов анализ