• BGN
 • мес.
 • Kредит овърдрафт за оборотни средства– „Инвест Потенциал”

  Kредит овърдрафт за оборотни средства– „Инвест Потенциал”

  • С кредит „Инвест Потенциал“ имате възможност да управлявате сами лихвените условия по Вашия овърдрафт
  • До 12 месеца, с опция за револвиране
  до 75 000 лв.
  максимален размер
 • Стандартен кредит за оборотни средства - „Инвест Динамика"

  Стандартен кредит за оборотни средства - „Инвест Динамика"

  • Кредитен продукт, предназначен да покрива нуждите на клиентите за оборотни средства.
  • Можете да разполагате с до 200 000 лева, като за суми до 100 000 лева банката не изисква ипотека като обезпечение.
  • Атрактивни бонуси и отстъпки
 • ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

  ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19

  • Ново оборотно финансиране –револвиращи кредити за текущи ликвидни разходи 
  • Нови инвестиционни кредити
  • 80% гаранционно покритие
  • Кандидатстване до 20 декември 2021 г.
 • Not Found

  Няма намерен продукт

 • BGN
 • мес.
 • Инвест "Гарант"

  Инвест "Гарант"

  • Допълнителна сигурност за вашия бизнес - защита срещу неизпълнение или неплащане при търговски сделки.
  • Доказателство за финансовата стабилност и надеждност на бизнес партньорите.
  до 37 месеца
  срок на кредитния лимит
  до 200 000 лв.
  максимален размер
 • Стандартен инвестиционен кредит - „Инвест Растеж"

  Стандартен инвестиционен кредит - „Инвест Растеж"

  • Финансиране до 80% от размера на инвестицията
  • Изгодни лихвени проценти
  • Възможност за ползване на лихвени бонуси
 • „Инвест Капитал”

  „Инвест Капитал”

  • Финансиране до 80% от размера на всички одобрени разходи по проекта без ДДС
  • Изгодни лихвени проценти в зависимост от профила на клиента и ползваните допълнителни услуги
  • Дълъг гратисен период
  • Без такса за предсрочно погасяване при предсрочно погасяване на кредита с получената безвъзмездна помощ
 • Банкови гаранции

  Банкови гаранции

  Инвестбанк АД предлага кредити и цялостни кредитни решения съобразно потребностите на клиента. Кредитните средства се отпускат при ясни условия, което Ви позволява ефективно да планирате своя бюджет. С използване на финансиране от Инвестбанк АД Вие можете по-лесно и по-бързо да реализирате желанията и проектите си.

 • Кредити за зелена енергия

  Кредити за зелена енергия

  • Банката предоставя кредити за изграждане на фотоволтаични централи за собствени нужди на МСП,  корпоративни клиенти и земеделски производители.
  • С предоставянето на този вид кредити се цели намаляване на разходите за електроенергия, намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите и увеличаване на дела на екологично чисти енергийни източници.
 • Not Found

  Няма намерен продукт

 • BGN
 • мес.
 • Кредит ИнвестАгро – Кредит срещу субсидия от Държавен фонд “Земеделие”

  Кредит ИнвестАгро – Кредит срещу субсидия от Държавен фонд “Земеделие”

  • До 100% от очакваната субсидия, максимум 600 000 лв.
  • Без такса за предсрочно погасяване със собствени средства или със средства от субсидията
  • Без такса за разглеждане на документи
 • Стандартен кредит за оборотни средства за земеделски производители - „Инвест Динамика – Земеделие”

  Стандартен кредит за оборотни средства за земеделски производители - „Инвест Динамика – Земеделие”

  • Възможност да покриете своите нужди от оборотни средства със сума до 200 000 лева
  • Изгодни лихвени проценти
  • Възможност за ползване на лихвени бонуси
 • Not Found

  Няма намерен продукт