Уведомление относно празнично работно време

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящите новогодишни празници Ви уведомяваме, че на 31.12.2021г. офисите на Инвестбанк АД ще работят със съкратено работно време до 12:00 часа.

Молим да ни извините за създаденото неудобство и да планирате посещенията си в офисите на банката до 12:00 часа.

Във връзка с приключването на финансовата 2021 година ще бъдат въведени промени и ограничения за нареждане на преводи през услугата Интернет /мобилно банкиране на Инвестбанк АД, както следва:

  • Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени до 12:30 часа на 31.12.2021 г., ще бъдат обработени на същата дата, а преводи наредени след този час ще бъдат обработени със счетоводна дата 04.01.2022 г.; 
  • Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА и РИНГС, наредени до 12:30 часа на 31.12.2021 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата. Преводи наредени след този час ще бъдат обработени на 04.01.2022 г.; 
  • Преводи в EUR и други валути (с изключение на USD и RUB), наредени след 12:30 часа на 31.12.2021 г., ще бъдат обработени на 04.01.2022 г., като експресният вальор ще бъде 04.01.2022 г., а всички други вальори ще се определят спрямо тази дата;
  • През периода 31.12.2021 (след 12:30 часа) – 07.01.2022 г. преводи в USD и RUB няма да се обработват, като най-ранният експресен вальор за тези валути ще бъде 10.01.2022 г., а всички други вальори ще се определят спрямо тази дата.

Напомняме Ви, че по време на почивните дни можете да извършвате операции с Вашите банкови карти на всички банкомати и POS терминали в търговската мрежа, както и при онлайн покупки и плащания.

На 04.01.2022 г. (Вторник) офисите на банката ще работят със стандартно работно време.

С пожелания за весели празници,

Екипът на "Инвестбанк" АД