Уведомление от кореспондентски банки в Русия за официални празници/неработни дни

Във връзка с получено уведомление от кореспондентски банки в Русия за официални празници/неработни дни, се въвежда следната организация за изходящи валутни преводи в щатски долари и руски рубли:

USD, RUB SDV TOM SPOT
3.11.2021 3.11.2021 8.11.2021 9.11.2021
4.11.2021             - 8.11.2021 9.11.2021
5.11.2021             - 8.11.2021 9.11.2021

Плащания в периода 04.11 – 07.11.2021 не могат да бъдат изпълнявани при преводи в други валути, за които има изискване за изпълнение през Сбербанк.