Инвест Старт Кеш

Инвест Старт Кеш

За кого е подходящ?
Подходящ е за микропредприятия, сдружения, фондации и лица, упражняващи свободни професии, – настоящи и нови клиенти, които за първи път откриват разплащателна сметка, имат малко разплащания и не ползват възможностите, които предлагат електронните канали на  „Инвестбанк" АД, теглят малки суми на каса.

Преференции
  • 2 бр. преводи междубанкови през БИСЕРА на хартия – без такса
  • 5 бр. преводи междубанкови през БИСЕРА, наредени през ИБ – без такса
  • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева и валута, наредени през ИБ  – без такса
  • Неограничен брой масови вътрешнобанкови плащания  - без такса /независимо от канала на нареждане
  • Теглене на каса независимо без или със заявка от пакетна сметка: до 2,000 лв. – без такса; над 2,000  лв. – се дължат такси и комисионни, съгласно стандартната Тарифа на Банката, но върху частта над определения в тази продуктова карта  паричен праг

Месечна такса за ползване – 27.99 лв.