Инвест Старт

Инвест Старт

„Инвестбанк„ АД създаде специални бизнес пакети, включващи съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за удобно и сигурно банкиране.

С една обща месечна такса, включваща и цената за обслужване на разплащателната Ви сметка, управлението на разходите Ви за банкови услуги става още по-лесно.

Предимства

Предимствата за Вас:

 • плащате една обща месечна такса и получавате банково обслужване на преференциална цена
 • оптимизирате разходите си за банкови продукти и услуги
 • управлявате лесно ежедневното си банкиране
 • получавате бърз и лесен достъп до парите си с онлайн банкиране и дебитни карти
  извършвате транзакции с Вашите партньори в страната и чужбина при преференциална цена, по всяко време

От Банкови пакети за бизнес клиенти могат да се възползват:

 • юридически лица
 • еднолични търговци
 • клонове на местни и чуждестранни търговци и търговски представителства на чуждестранни лица
 • лица, упражняващи свободна професия или дейност и др.

Допълнително ще получите следните преференциални условия:

 • без такса при откриване на сметка
 • по–висок лимит и преференциални такси при теглене и вноска на каса
 • при предплащане на годишен абонамент ще ползвате отстъпка в размер на 1 месечна такса
 • безплатно Интернет банкиране
 • безплатен SMS за промяна в салдо и за крайно салдо по пакетната сметка/и
 • безплатно издаване на до 3 броя фирмени дебитни карти
 • отстъпка от таксата за разглеждане на документи при кандидатстване за Стандартни кредитни продукти за МСП
 • отстъпка в лихвения процент при ползване на Стандартни кредитни продукти  за МСП
  кредитна карта –с 50% отстъпка от месечна такса за 1 брой основна кредитна карта


За кого е подходящ е „Инвест старт"?
 
За микропредприятия, сдружения, фондации и  лица, упражняващи свободни професии, в т.ч. земеделски производители – включително и нови клиенти, които за първи път откриват разплащателна сметка, имат малко разплащания и не ползват възможностите, които предлагат електронните канали на „Инвестбанк" АД.

Преференции
 • 1 брой разплащателна сметка в лева с месечно извлечение по e-mail – без такса за месечно обслужване
 • 1 брой дебитна кара – без такса за издаване
 • Интернет банкиране – без такса
 • 2 бр. междубанкови преводи през БИСЕРА, на хартиен носител – без такса
 • 5 бр. междубанкови преводи през БИСЕРА, наредени през системата за Интернет банкиране – без такса
 • неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева и валута, наредени през системата за Интернет банкиране  – без такса
 • неограничен брой масови вътрешнобанкови плащания  – без такса /независимо от канала на нареждане/

Месечна такса за ползване – 24.99 лв. 

Други преференции – важащи за всички Пакетни програми

 • Кредитна карта – 50% отстъпка от месечна такса за обслужване за 1 брой основна кредитна карта
 • Отстъпка в лихвения процент при ползване на стандартен бизнес кредит
 • Отстъпка от такса за проучване и изготвяне на становище  по искане за кредит– 50% отстъпка
 • В случай, че клиентът предплати абонамента за цялата година, ползва отстъпка в размер на 1 месечна такса за абонамента