Инвест Смарт

Инвест Смарт

За кого е подходящ?
Подходящ за нови и настоящи клиенти, нефинансови предприятия и обществени организации, които извършват разплащания чрез системата за Интернет банкиране.
 

Преференции
  • 1 брой разплащателна сметка в лева с месечно извлечение по e-mail – без такса за месечно обслужване;
  • 1 брой дебитна карта – без такса за издаване;
  • Интернет банкиране – без такса;
  • 15 бр. междубанкови преводи през  БИСЕРА, наредени през системата за Интернет банкиране – без такса;
  • неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева и валута, наредени  през системата за Интернет банкиране – без такса;
  • неограничен брой масови вътрешнобанкови плащания  – без такса /независимо от канала на нареждане/;

Месечна такса за ползване – 21,99 лв.