Инвест Премиум

Инвест Премиум

За кого е подходящ?
Подходящ за нови и настоящи клиенти, които извършват голям брой транзакции в лева  и валута, и извършват и касови операции.

Преференции
 • 1 бр. Разплащателна сметка в лева с месечно извлечение по e-mail 
 • 1 бр. Разплащателна сметка във валута (EUR/USD) с месечно извлечение по e-mail 
 • Интернет банкиране в активен режим - без месечна такса
 • 30 бр. Преводи междубанкови през БИСЕРА, наредени през ИБ – без такса
 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева и валута – без такса 
 • Неограничен брой масови вътрешнобанкови плащания – без такса /независимо от канала на нареждане 
 • Получени преводи от държави на територията на ЕИП, във валута различна от евро или валути на държави-членки на ЕИП и Получени преводи от държави извън територията на ЕИП:
  - до 10 000 EUR - 5 EUR
  - над 10 000 EUR – Съгласно Стандартната Тарифа за ЮЛ

Вноска на каса в лева общо за деня по пакетните сметки на клиента:
до 15 000 лв. - без такса
над 15 000 лв. - Съгласно Стандартната Тарифа за ЮЛ
Теглене на каса със или без заявка от пакетни сметки, общо за деня:
до 6,000 лв. на ден - без такса
над 6,000 лв. - Съгласно Стандартната Тарифа за ЮЛ.
Не се дължи месечна такса за известяване чрез SMS за промяна в салдо и крайно салдо по пакетните сметки.

Бонуси

Допълнителни бонуси:

 • Издаване на три броя дебитни карти - без такса
 • Кредитна карта – 50% отстъпка от месечна такса за обслужване за 1 брой основна КК
 • Отстъпка в лихвения процент при ползване на стандартен бизнес кредит
 • Отстъпка от такса за проучване и изготвяне на становище по искане за кредит– 50% отстъпка
 • В случай, че клиентът предплати абонамента за цялата година, ползва отстъпка в размер на 1 месечна такса за абонамента.

  Месечна такса за ползване – 91,99 лв.