Инвест Класик

Инвест Класик

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти – средни фирми и други нефинансови предприятия и обществени организации, които извършват по-голям брой транзакции в национална валута по разплащателната си сметка, както и касови операции.

Преференции
 • 1 брой разплащателна сметка в лева с месечно извлечение по e-mail – без такса за месечно обслужване
 • 3 броя дебитни карти – без такса за издаване
 • 25 бр. междубанкови преводи през  БИСЕРА, наредени през системата за Интернет баниране – без такса
 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева и валута, наредени през системата за Интернет баниране  – без такса
 • неограничен брой масови вътрешнобанкови плащания  – без такса /независимо от канала на нареждане/
 • вноски на каса общо за деня по пакетната разплащателна сметка на клиента
 • до 15 000 лв. – без такса;
 • над 15 000 лв. – се дължат такси и комисиони, съгласно стандартната Тарифа на Банката.
 • теглене на каса със или без заявка от пакетна сметка:
 • до 6,000 лв. – без такса;
 • над 6,000  лв. – се дължат такси и комисиони, съгласно стандартната Тарифа на Банката;
 • без месечна такса за известяване чрез SMS за промяна в салдо и за крайно салдо по пакетната сметка
  Месечна такса за ползване – 49,99 лв.