Стандартни депозити

Стандартни депозити

  • Депозити за юридически лица
  • Предлага се откриването само на стандартни срочни депозити в USD със срок от 6 и 12 месеца
ПараметриСТАНДАРТНИ ДЕПОЗИТИ
Валута Минимална сума 1 месец  3 месеца  6 месеца  12 месеца
BGN 1 000 0.01% 0.10% 0.20% 0.80%
EUR 1 000 0.01% 0.10% 0.20% 0.80%
USD 1 000 не се предлага не се предлага 0,07% 0,10 %