Дебитна карта Mastercard World Business

Дебитна карта Mastercard World Business

Светът е твоят дом с Mastercard World Business Debit от Ibank

Предимства

Специални условия:

  • Най-дълъг срок на валидност на дебитната карта - 5 години
  • SMS известяване за всяка извършена транзакция
  • Възможност за издаване на допълнителни карти към основната карта

Допълнителни привилегии:

  • Fast Track – приоритетно преминаване през летищните проверки в над 70 летища по света
  • Global Data Roaming - 3x1GB безплатни данни в роуминг, за 3 х 5 последователни дни, при пътуване в целия свят
  • LoungeKey™ - преференциални достъпи до салоните за гости на 5 избрани летища: София, Виена, Истанбул, Белград и Скопие
  • Застраховка „Помощ при пътуване“ с лимит от 30 000 EUR
Допълнителни привилегии