Информация

Самостоятелен обект, разположен на етаж 1 (първи), във вход "А"- вход/секция 1 с предназначение - за търговска дейност.

Брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 149.38 кв.м. с прилежащи части: 9,35% идеални части от общите части на вход/секция 1 (едно).

Адрес на имота

Контакти

Свържи се с нас