Информация
Апартамент A 1.1 11538.13.61.1.1 68 кв.м                    162 770 лв.
Апартамент A 2.4 11538.13.61.1.8 68 кв.м                    162 038 лв.
Апартамент A 3.5 11538.13.61.1.12 105 кв.м                    247 933 лв.
Апартамент B 1.1 11538.13.61.1.3 68 кв.м                    161 589 лв.
Апартамент B 1.2 11538.13.61.1.4 65 кв.м                    153 484 лв.
Апартамент B 2.4 11538.13.61.1.10 70 кв.м                    166 055 лв.
Апартамент B 4.8 11538.13.61.1.21 70 кв.м                    165 724 лв.
Апартамент B 5.10 11538.13.61.1.23 68 кв.м                    160 738 лв.
Апартамент C 1.1 11538.13.49.2.1 70 кв.м                    174 264 лв.
Апартамент C 1.2 11538.13.49.2.2 64 кв.м                    159 247 лв.
Апартамент C 2.3 11538.13.49.2.18 94 кв.м                    231 797 лв.
Апартамент C 2.4 11538.13.49.2.19 68 кв.м                    169 414 лв.
Апартамент C 3.5 11538.13.49.2.35 92 кв.м                    228 400 лв.
Апартамент D 1.1 11538.13.49.2.3 93 кв.м                    231 034 лв.
Апартамент D 1.2 11538.13.49.2.4 93 кв.м                    230 714 лв.
Апартамент D 2.3 11538.13.49.2.20 95 кв.м                    235 662 лв.
Апартамент D 2.4 11538.13.49.2.21 99 кв.м                    244 746 лв.
Апартамент D 2.5 11538.13.49.2.22 60 кв.м                    147 701 лв.
Апартамент D 3.7 11538.13.49.2.38 98 кв.м                    243 417 лв.
Апартамент D 3.8 11538.13.49.2.39 60 кв.м                    147 701 лв.
Апартамент D 4.10 11538.13.49.2.56 98 кв.м                    243 417 лв.
Апартамент D 4.11 11538.13.49.2.57 60 кв.м                    147 701 лв.
Апартамент D 5.13 11538.13.49.2.73 60 кв.м                    148 735 лв.
Апартамент E 1.1 11538.13.49.2.5 68 кв.м                    167 642 лв.
Апартамент E 1.2 11538.13.49.2.6 93 кв.м                    229 975 лв.
Апартамент E 1.3 11538.13.49.2.8 74 кв.м                    183 767 лв.
Апартамент E 1.4 11538.13.49.2.7 95 кв.м                    235 933 лв.
Апартамент E 3.10 11538.13.49.2.41 96 кв.м                    237 927 лв.
Апартамент E 3.11 11538.13.49.2.43 89 кв.м                    220 793 лв.
Апартамент E 4.15 11538.13.49.2.61 89 кв.м                    220 793 лв.
Апартамент E 5.17 11538.13.49.2.75 63 кв.м                    156 120 лв.
Апартамент E 5.18 11538.13.49.2.77 60 кв.м                    149 104 лв.
Апартамент E 5.19 11538.13.49.2.76 70 кв.м                    173 501 лв.
Апартамент F 1.3 11538.13.49.2.12 72 кв.м                    178 252 лв.
Апартамент F 1.4 11538.13.49.2.11 92 кв.м                    227 514 лв.
Апартамент F 4.14 11538.13.49.2.63 94 кв.м                    232 880 лв.
Апартамент G 1.2 11538.13.49.2.14 90 кв.м                    223 624 лв.
Апартамент G 1.3 11538.13.49.2.16 52 кв.м                    128 572 лв.
Апартамент G 2.6 11538.13.49.2.32 93 кв.м                    229 877 лв.
Апартамент K 1.1 11538.13.61.1.11 101 кв.м                    240 678 лв.
Апартамент K 3.1 11538.13.49.2.17 293 кв.м                    880 124 лв.

Адрес на имота

Контакти

Свържи се с нас