Предимствата на Онлайн разплащателна сметка и дебитна карта от „Инвестбанк“ АД

 • Висока доходност

  Удобство

  • По всяко време разполагате с точните пари без да чакате ресто.
  • Получавате актуална информация за текущото Ви състояние по сметката след всяка транзакция  и за всеки получен превод.
  • В случай, че изберете продукта Debit Mastercard ЗК България Иншурънс получавате и допълнителна здравна осигуровка и здравно обслужване.
 • Висока доходност

  Спестявате време

  • Откривате разплащателна сметка в рамките на минути, без да посещавате финансов център и без да се съобразявате с работното врема на офисите.
  • Получавате регистрация за Интернет банкиране.
 • Висока доходност

  Сигурност за Вашите средства

  • При разплащания на физически ПОС терминал чрез гарантирана чип технология и SMS известяване за всяка извършена транзакция; за разплащания през интернет с 3D картова защита чрез  MasterCard SecureCode - намалява /възможностите/ риска от неоторизирано използване и увеличава сигурността на потребителите при онлайн пазаруване.

За да откриете Онлайн разплащателна сметка и карта, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте пълнолетно физическо лице, български гражданин или гражданин с постоянно пребиваване в България.
 • В случай, че изберете продукта Debit Mastercard ЗК България Иншурънс получавате и допълнителна здравна осигуровка и здравно обслужване.



Какво е необходимо и колко време ще Ви отнеме за подаване на заявка за Онлайн разплащателна сметка и дебитна карта?

 • Да изберете вида на дебитната карта и валутата, в която я желаете.
 • Да попълните Вашата заявка от компютър или от мобилно устройство, което ще Ви отнеме до 5 минути.
 • Да предоставите валиден имейл адрес и мобилен номер.



За допълнителна информация, моля вижте секция „Въпроси и отговори“