Предимствата на Бързата Онлайн кредитна карта от „Инвестбанк“ АД

 • Висока доходност

  Улеснена процедура 

  • Подаване на заявка Онлайн или във финансов център на Банката
  • След подаване и подписване на заявка - Одобрение до 15 минути
 • Висока доходност

  Какво получавате

  • 60 дни гратисен период за суми платени на ПОС терминал
  • Без такса за издаване
  • Без такса при плащане на ПОС терминал
  • Без лихва за първите 6 месеца
  • Безплатен застрахователен пакет 
  • Получавате регистрация за Интернет банкиране
 • Висока доходност

  Сигурност 

  • Висока защита при плащане в интернет
  • Получавате регистрация за Интернет банкиране, където да следите Вашите авторизации
   Повече информация

За да кандидатствате за Бърза Онлайн кредитна карта, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте пълнолетно физическо лице, български гражданин или гражданин с постоянно пребиваване в България
 • Да имате регистриран в НОИ осигурителен доход в размер на минимум минималната работна заплата за странатаКакво е необходимо и колко време ще Ви отнеме подаването на заявка за Бърза Онлайн кредитна карта?

 • Да изберете желания вид карта.
 • Да изберете желаната валута 
 • Да попълните Вашата заявка от компютър или от мобилно устройство, което ще Ви отнеме до 5 минути
 • Да предоставите валиден имейл адрес и мобилен номерЗа допълнителна информация, моля вижте секция „Въпроси и отговори“