• За кого е подходящ Бързият потребителски кредит от „Инвестбанк“ АД?

  За всички правоспособни и дееспособни, съгласно действащото българско законодателство физически лица - български граждани, с постоянно местожителство в България и регистриран в НОИ осигурителен доход в размер на минимум МРЗ за страната.

  Заяви кредит

 • За какво мога да използвам кредита?

  Потребителски нужди
  Екскурзия и почивка
  Рефинансиране на кредити към други банки
  Медицинско лечение
  Ремонт на дома, покупка на обзавеждане, битова техника

  Заяви кредит

 • Мога ли да кандидатствам онлайн?

  Може да се кандидатства както онлайн, така и във финансовите центрове на банката.

  Заяви кредит

 • Какви документи са ми нужни?

  Необходима е лична карта, също валиден e-mail адрес и телефон за връзка.

  Заяви кредит

 • Как се плащат вноските по кредита?

  Вноските са анюитетни (Размерът им е един и същ за целия период на кредита). Месечната вноска е по избор на клиента - съответно на 5, 10, 15 или 20 число от месеца, в зависимост от датата на активиране на кредита, като от датата на регистиране на искането за кредит до датата на първата вноска не следва да има повече от 1 месец.

  Заяви кредит

 • Необходим ли е поръчител при кандидатстване за Бърз потребителски кредит от „Инвестбанк“ АД?

  Не е необходим поръчител при кандидатстване за кредита.

  Заяви кредит

 • Какви са таксите и комисионите ?

  Бърз онлайн потребителски кредит

  Такса за разглеждане на документи:
  - 1 000 лв. - 10 лв.;
  - 1 000.01 – 1 500 лв. - 20 лв.;
  - 1 500.01 – 2 000 лв. - 30 лв.;
  - 2 000.01 – 3 000 лв. - 50 лв.;
  - 3 000.01 – 4 000 лв. - 100 лв.;
  - 4 000.01 – 5 000 лв. - 130 лв.;

  Такса за оценка на риска - 1,5% - плаща се от сумата на кредита - само при одобрен кредит;
  Таксите се заплащат от сумата на кредита - само при одобрен кредит

  Предсрочно погасяване:
  Такса предсрочно погасяване - 1% при оставащ период на договора за кредит по-голям от една година и 0,5 % при оставащ период на договора за
  кредит по-малък от една година.

  Бърз онлайн потребителски кредит - овърдрафт

  Такса за разглеждане на документи:
  - До 1 000 лв. - 15 лв.;
  - 1 000 – 3 000 лв. - 35 лв.;
  - 3 000 – 5 000 лв. - 60 лв.;
  - Над 5 000 - 80 лв.
  - Такса за оценка на риска - 1,25% - плаща се от кредита само
  при одобрен кредит;
  Таксите се заплащат от сумата на кредита - само при одобрен кредит

  Предсрочно погасяване:
  - Без такса предсрочно погасяване

  Заяви кредит

 • Какви са ограниченията за ползване на кредита?

  Кредитополучателите по този вид кредити могат да ползват и друг кредит от същия или друг вид, при редовно погасяване на съществуващия кредит, без допуснати просрочия и при достатъчност на дохода, изчислена съобразно изискванията на съответния продукт и при спазване на ограниченията за максимална кредитна експозиция (5 000 лева).

  Минимална възраст на кредитополучателя - 18 години.
  Максимална възраст - към началото на срока на кредита - 65 години.

  Заяви кредит