ние сме партньори с нашите клиенти

Финансови отчети

Финансов отчет към 31.12.2020г. 

Годишен доклад на ръководството за дейността за 2020г. 

Финансов отчет към 30.06.2020 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2019

Годишен доклад на Ръководството за дейността на „Инвестбанк“ АД

Годишно оповестяване на информация към 31.12.2020 в изпълнение на Регламент (ЕС) 575/ 2013

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2019 г.

Годишно оповестяване на собствените средства към 31.12.2018 г. в изпълнение на Регламент (ЕС) 1423/2013 г.

Финансов отчет към 30.06.2019 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2018 г.

Финансов отчет към 30.06.2018 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2017 г.

Финансов отчет към 30.06.2017 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2016 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

Финансов отчет към 30.06.2016 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2015 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Финансов отчет към 30.06.2015 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл.70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013 с данни към 31.12.2014 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2013 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2012 г.

Финансов отчет към 30.06.2013 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2012 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.

Финансов отчет към 30.06.2012 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2011 г.

Финансов отчет към 30.06.2011 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2010 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на  Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2010 г.

Финансов отчет към 30.06.2010 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2009 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2009 г.

Финансов отчет към 30.06.2009 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2008 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2008 г.

Финансов отчет към 30.06.2008 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2007 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2007 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2006 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2005 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2004 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2003 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2002 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2001 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2000 г.