ние сме партньори с нашите клиенти

Корпоративна социална отговорност

С Годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители“ и Специална награда за дарителство удостоиха Инвестбанк за благотворителните й каузи

На тържествена церемония в София, организирана от Фондация „Помощ за благотворителността в България“ /ФПББ/, Българско дружество за връзки с обществеността /БДВО/ и Българска асоциация за управление на хора /БАУХ/, Инвестбанк беше удостоена със Сребърен знак „Отговорна компания – отговорни служители“ за 2015г. и Специална награда за професионалисти, развиващи дарителство от работното място по креативен и ефективен начин.

Отличията се връчват на Инвестбанк за постиженията й за популяризиране, насърчаване и развиване на програмите за редовно дарителство и възможностите, които дава за дарителство на служителите.

В банката работи специално изграден Социален съвет с представители на служителите и на работодателя, който управлява средствата, акумулирани в Корпоративен социален ИнвестФОНД.

ИнвестФОНД се развива на принципа на ко-финансирането от служителите и техния работодател. „Водещата роля на служителите е важен инструмент за стимулиране ангажираността на работодателя към социално значими каузи, подкрепени от самите служители“, споделя Людмила Стоева, директор „Управление на човешките ресурси“ в банката, чийто екип разработва идеи, проекти, инициативи и вътрешнокорпоративни събития за системно дарителство в полза на социални проекти и социални каузи. „Чрез насърчаване на дарителството и доброволчеството целим да покажем, че корпоративната социална отговорност не минава през отделянето на хората от сферата на професионалната им реализация, а я допълва и хармонизира“.

Многобройни са дарителските изяви и доброволческите акции на служителите на Инвестбанк, която се утвърждава като обществено отговорна финансова институция с уникални за страната инициативи, обединени от каузата на банката за съхранение и развитие на духовните ценности на България, за подкрепа на българската култура, образование и спорт, за насърчаване развитието на младите хора.