ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвест Гарант”: Кредитен лимит за обезпечаване на издадени банкови гаранции и акредитиви