ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстояща промяна във функционалността на услугата „3D картова защита“, която е валидна за разплащания в интернет.

7 Август 2020

Уважаеми клиенти,

Считано от 10.08.2020 г. настъпва промяна във функционалността на услугата „3D картова защита“, която е валидна за разплащания в интернет. При плащане в сайтове на търговци, които са обозначени с Mastercard Identity Check и Visa Secure, ще е необходимо да извършите допълнително потвърждение на плащането освен с динамична парола (еднократна парола получена чрез SMS) и със статична парола, която за новоиздадени банкови карти ще се съдържа в плика с традиционния ПИН код. Статичната парола се състои от букви, цифри и символи.

Статичната парола, получена в ПИН плика няма дата на валидност и може да бъде сменена по всяко време от картодържателя на клиентски портал на БОРИКА АД – https://3ds.borica.bg/IBANK.

За картодържатели, които имат издадени карти преди 10.08.2020 г., еднократната статична парола ще бъде получена чрез SMS нотификация на мобилен номер, регистриран в Банката. Еднократната статична парола получена чрез SMS има валидност 30 календарни дни от датата на нейното генериране и картодържателят задължително е необходимо да я промени на клиентския портал на БОРИКА АД – https://3ds.borica.bg/IBANK.

Картодържателите ще получават, както обичайно на своя мобилен телефон SMS и с еднократната динамична парола, която при плащане следва да се въведе в предвиденото за това поле.

Новият начин на функциониране на услугата се прилага за всички клиенти, които са подали в офис на Банката валиден мобилен телефон.

Еднократната динамична парола съдържа 6 цифри.
При плащане в онлайн магазини, сертифицирани да приемат 3D плащания, се зарежда допълнителен прозорец, където клиентът е необходимо да въведе своята еднократна и статична парола за плащане. На този допълнителен прозорец се визуализира информация за:

• Наименованието на търговеца;
• Сумата за плащане;
• Описание на плащането (ако е предоставено от търговеца)
• Последните 4 цифри от номера на картата;
• Лично съобщение, въведено от клиента на клиентския портал

Основни препоръки за повишаване на сигурността при онлайн плащания с банкови карти:
• Пазарувайте само при търговци с добра репутация;
• Бъдете изключително внимателни при предоставяне на картовите Ви данни;
• Никога не предоставяйте данни за Вашата карта, ако не правите поръчка за стоки/услуги;
• Не предоставяйте вашия ПИН – той не е нужен за плащания в интернет;
• Никога не отговаряйте на запитвания, получени по електронната поща, съобщения от социални мрежи и SMS съобщения относно картата Ви и нейните данни с цел актуализация. Банките и платежните институции никога не изискват подобна информация по електронен път.

При въпроси се свържете с нас на email: [email protected] или на телефон: 0700 12 555.