ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление

27 Юли 2015

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 28.07.2015 г. влизат в сила промени в “ОБЩИ УСЛОВИЯ на „ИНВЕСТБАНК“ АД за предоставяне на платежни услуги и откриване и обслужване на банкови сметки на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, съгласно условията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)”, с които можете да се запознаете тук.