ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление

30 Януари 2018

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.02.2018 г. влизат в сила промени в лихвените условия на Банката по Специални клиентски сметки по чл. 39 от Закона за Адвокатурата и по Специални сметки за нотариуси по чл.25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както следва:

 Специална клиентска сметка по чл. 39 от Закона за Адвокатурата, както следва: Лихвен процент 0%

Специална сметка за нотариуси по чл.25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност: Лихвен процент 0%