ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление относно изходящи валутни преводи в USD и RUB

10 Февруари 2021

Във връзка с получена информация от банки-кореспонденти за предстоящи почивни дни се променя организацията в обработката на изходящи валутни преводи в USD и RUB по отношение на вальорите. Преводи в тези валути с вальор 22.2.2021, 23.2.2021, 8.3.2021 няма да се изпълняват.

Горепосочените преводи ще бъдат изпълнявани, както следва:

USD/RUB SDV TOM SPOT

18.2.2021

18.2.2021

19.2.2021

24.2.2021

19.2.2021

19.2.2021

24.2.2021

25.2.2021

22.2.2021

няма

24.2.2021

25.2.2021

23.2.2021

няма

24.2.2021

25.2.2021

4.3.2021

4.3.2021

5.3.2021

9.3.2021

5.3.2021

5.3.2021

9.3.2021

10.3.2021

8.3.2021

няма

9.3.2021

10.3.2021