ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление относно вальорите, прилагани от „Инвестбанк“ АД по време на предстоящите Великденски празници

31 Март 2020
EUR И ВАЛУТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
дата на нареждане SDV TOM SPOT
8.4.2020 8.4.2020 9.4.2020 14.4.2020
9.4.2020 9.4.2020 14.4.2020 15.4.2020
ВСИЧКИ ВАЛУТИ
дата на нареждане SDV TOM SPOT
15.4.2020 15.4.2020 16.4.2020 21.4.2020
16.4.2020 16.4.2020 21.4.2020 22.4.2020