ние сме партньори с нашите клиенти

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ВАЛЬОРИТЕ, ПРИЛАГАНИ ОТ „ИНВЕСТБАНК“ АД ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ

23 Април 2020
всички валути без USD SDV TOM SPOT
29.4.2020 29.4.2020 30.4.2020 4.5.2020
30.4.2020 30.4.2020 4.5.2020 5.5.2020
4.5.2020 4.5.2020 5.5.2020 7.5.2020
5.5.2020 5.5.2020 7.5.2020 8.5.2020

 

USD – дата на нареждане SDV TOM SPOT
29.4.2020 29.4.2020 30.4.2020 7.5.2020
30.4.2020 30.4.2020 7.5.2020 7.5.2020
4.5.2020 няма няма 7.5.2020
5.5.2020 няма няма 7.5.2020
8.5.2020 8.5.2020 12.5.2020 13.5.2020
11.5.2020 няма 12.5.2020 13.5.2020