ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за промяна на тарифи за юридически лица

6 Август 2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на КУАП № 29/04.08.2021 година, в сила от 06.08.2021 г. се изменя Тарифата за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за юридически лица, като се въвежда нова такса по т. 1.22. в Раздел XVII. Други такси и комисиони.