ние сме партньори с нашите клиенти

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДАН ПО РЕДА НА ЗОЗ

6 Март 2020

Обявление:

„ИНВЕСТБАНК“ АД в качеството си на заложен кредитор продава по реда на Закона за особените залози долуописаните движими вещи, както следва:

Вид на вещта: Цена с ДДС
1. Ветeринарен станок Rolstal, сериен № PW14328; 17 364,00 лв.
2.  Ремарке /Цистерна/ за течна тор, марка „OEHLER“, модел VKT 140, номер на рама W09VKT214JW017017, рег. № А 10713, дата на производство: 2018 г., дата на първа регистрация: 25.04.2019 г.; 66 870,00 лв.
3. Трактор колесен, марка: KUBOTA, модел: М135 GX, номер на двигател V6108-T-3JJ0160, номер на рама KBTMNZDCEJ1040007, рег. № А10712, дата на производство: 2019 г., дата на първа регистрация: 25.04.2019 г., заедно с Челен товарач, марка: KUBOTA, модел: LA2254 EC, номер на рама К2727, рег. № А 07227А, дата на производство: 2018 г., дата на първа регистрация: 25.04.2019 г.; 149 196,00 лв.
4. Дизелов агрегат, марка „TRIO“, модел R55, сериен № 1219“. 28 200,00 лв.

 

Продажбата се извършва по реда на ЗОЗ при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „ИНВЕСТБАНК“ АД: www.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85, като наддавателни предложения се приемат в срок до 06.04.2020 г. включително. За контакти: 02/4013615; 0878105545.