ние сме партньори с нашите клиенти

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДАН ПО РЕДА НА ЗОЗ

10 Януари 2020

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози следните товарни автомобили, собственост на залогодателя „АПРИОРИ ЕКСПОРТ” ЕООД. при следните начални цени: Влекач Скания Р124, рег. № В6668КС, рама №  XLER4X20004402324, цена: 7 225 лв.; Влекач Скания Р420 ЛА МНА, рег. № В6789РК, рама №  VLUR4X20009100008. цена: 10 837,50 лв.; Влекач Скания 124 Л 470 , рег. № В4614НА, рама №  XLER4X20004465085. цена: 7 225 лв.; Влекач Скания Р420, рег. № В0686PK, рама №  VLUR4X20009105459. цена: 10 837,50 лв.; Влекач Скания 124 Л 470, рег. № В9916KР, рама №  VLUR4X20009048630. цена: 2 890 лв.; Влекач Скания Р420 ЛА 4х2 МНА, рег. № В0537ВК, рама №  VLUR4X20009127024, цена: 7 225 лв.; Полуремарке SEMI-TRAILER, Шмитц СКИ 24, рег. № В9304ЕК, рама № WSK00000001223457, цена: 23 120 лв.; Полуремарке SEMI-TRAILER, Стас СА 336 К, рег. № В8474ЕК, рама № YE6SA336K900R0315, цена: 22 397,50 лв.; Полуремарке SEMI-TRAILER, УЕЙТЛИФТЕР 3 СТТ, рег. № В3078ЕК, рама № SBW3STTNAYSD04897, цена: 11 560 лв.; Полуремарке SEMI-TRAILER, Шмитц СКИ 24, рег. № В8329ЕК, рама № WSK00000001240815, цена: 25 287,50 лв.; Полуремарке SEMI-TRAILER, Стас 034 3 ФАК, рег. № В2677ЕК, рама № YA9SALK3495116239, цена: 14 450 лв. Обявените цени са без ДДС.

Наддавателните предложения се подават в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85. Краен срок за подаване: 31.01.2020 г. Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АДwww.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката. За контакти: тел.: 052/684591 и 052/684561.