ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за продан по реда на ЗОЗ

12 Юли 2019

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози 4 броя почистващи батерийни скрабър машини  марка EUREKA, модел E55B BASE със серийни номера №1157, №1158, №1159, №1161, които се намират в гр. Варна. Машини се продават заедно при обща начална цена от 11 060,00  лв. Наддавателните предложения се подават в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85. Краен срок за подаване: 30.07.2019 г. Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АДwww.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката. За контакти: тел.: 02/4013609 и 052/684561.