ние сме партньори с нашите клиенти

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДАН ПО РЕДА НА ЗОЗ

13 Юли 2020

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози 4 броя почистващи батерийни скрабър машини марка EUREKA, модел E55B BASE със серийни номера №1157, №1158, №1159, №1161, които се намират в гр. Варна. Машините се продават заедно при обща начална цена от 5 500,00 лв. Наддавателните предложения се подават в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85. Краен срок за подаване: 16.07.2020 г. Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АД – www.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката. За контакти: тел.: 02/4013609.