ние сме партньори с нашите клиенти

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДАН ПО РЕДА НА ЗОЗ

2 Юли 2020

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози два броя машини за рязане на пипер „Хихер Спактар“, собственост на „ФИНЛИЙЗ“ АД. които се намират в гр. Берковица, при обща начална цена от 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева) с включен ДДС. Наддавателните предложения се подават в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85. Краен срок за подаване: 09.07.2020 г. Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АД – www.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката. За контакти: тел.: 02/4013 631 и 02/4013609.