ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони за физически лица

18 Септември 2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на УС от № 34 от 05.09.2019 година се изменя Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица, считано от 18.11.2019.  За настоящи клиенти – потребители промените влизат в сила, считано от 18.11.2019 г.

С промените можете да се запознаете тук.

С уважение,

„Инвестбанк“ АД