ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление във връзка с Brexit

8 Януари 2021

Уважаеми клиенти,

На 31.12.2020 г. изтече „преходният период“, през който правото на Европейския съюз продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство (Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия). В тази връзка считано от 01.01.2021 г. Обединеното кралство се третира като трета страна, т.е. страна извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Предвид това, от 01.01.2021 г. всички плащания към/от Обединеното кралство, без значение от валутата на плащането, се обработват и изпълняват като плащания към/от държава извън ЕИП, като се прилагат и съответните позиции от Тарифата за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от „Инвестбанк“ АД  за физически / юридически лица, съответстващи на плащания към/от държави извън ЕИП.