ние сме партньори с нашите клиенти

Предстоящи промени

2 Октомври 2015

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви информираме, че считано от 5 октомври 2015 г. влизат в сила промени в Общите условия на “Инвестбанк” АД за предоставяне на потребителски кредити  и Общите условия на “Инвестбанк” АД за кредити на физически лица, обезпечени с ипотека.

С новите общи условия можете да се запознаете тук:

Общи условия на “Инвестбанк” АД за предоставяне на потребителски кредити

Общи условия на “Инвестбанк” АД за кредити на физически лица, обезпечени с ипотека