ние сме партньори с нашите клиенти

Предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 01.01.2019 г.

1 Ноември 2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на УС № 55 от 23.10.2018 г.  се изменя Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица, считано от 01.01.2019 г.

С промените можете да се запознаете тук.