ние сме партньори с нашите клиенти

По-висок лимит от 100 лв. за безконтактни плащания без въвеждане на ПИН код с дебитни и кредитни карти Mastercard и VISA от „Инвестбанк“ АД

3 Април 2020

Притежателите на безконтактни дебитни и кредитни карти Mastercard и VISA, издадени от „Инвестбанк“ АД вече могат да плащат до 100 лв., без да въвеждат ПИН код. Новата промяна ще допринесе за по-безопасно използване на картите в търговските обекти в условията на настоящото извънредно положение и ще помогне на потребителите да пазаруват лесно и с минимален риск от докосване на различни повърхности.

В отговор на изискванията на Европейска директива PSD2 и с цел да гарантираме сигурността на Вашите средства и минимизираме риска от измамни транзакции с банкова карта, „Инвестбанк“ АД въвежда допълнителна идентификация при извършване на безконтактни транзакции без ПИН. В случай, че преди безконтактна транзакция са извършени пет поредни безконтактни плащания без въвеждане на ПИН, се изисква въвеждане на ПИН при шестото поредно безконтактно плащане, независимо от сумата на транзакцията.

Поради условията на пандемична криза и необходимост от актуализиране на софтуера на ПОС терминалите на всички банки в страната, както и на „Инвестбанк“ АД, е възможно, в определени търговски обекти, новите условия да не са приложими веднага.