ние сме партньори с нашите клиенти

От 7 декември БНБ пуска в обращение нова разменна монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г.

1 Декември 2015

От 7 декември 2015 г. Българската народна банка пуска в обращение нова разменна монета  с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г. Банкнотите с номинална стойност 2 лева,  емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева.

Автор на художествения проект на монетата от 2 лева е Ваня Димитрова. На лицевата страна на монетата в центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с цифрата „2”, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен. В долната част на монетата е изписан текстът „ЛЕВA”, като буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг, а годината на емисията „2015” е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „ЛЕВA”.

На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините „1722 – 1773”, а върху външния пръстен – текстовете „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” и „БЪЛГАРИЯ”.

Техническите параметри на монетата са:

• емисия – 2015 г.;

• номинална стойност – 2 лева;

• метал – двукомпонентна монета; вътрешен кръг от сплав със златист цвят – CuNiZn; външен пръстен от сплав със сребрист цвят – CuNi;

• качество – гланц;

• тегло – 9 г;

• диаметър – 26.5 мм;

• гурт – редуващи се назъбени и гладки сектори.

 Представяне на новата монета можете да видите тук: