ние сме партньори с нашите клиенти

Обявления за продажба по реда на ЗОЗ

29 Октомври 2018

 Обявление за продажба на търговско оборудване

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози търговско оборудване от супермаркет (магазин “Пикадили“), което се намира в Сити мол в гр. Стара Загора, ул. „Никола Петков“ № 10. Оборудването включва активи, описани и оценени в обособени позиции и се продава в цялост при обща начална цена от 62 670,66 лв. Наддавателните предложения се подават в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85. Краен срок за подаване: 09.11.2018 г. Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АДwww.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката. За контакти: тел.: 02/4013609 и 02/8186113.

 

 Обявление за продажба на търговско оборудване

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози търговско оборудване от супермаркет (магазин „Карфур“), което се намира в Сити мол в гр. Стара Загора, ул. „Никола Петков“ № 10. Оборудването включва активи, описани и оценени в обособени позиции и се продава в цялост при обща начална цена от 139 014.32  лв. Наддавателните предложения се подават в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85. Краен срок за подаване: 09.11.2018 г. Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АДwww.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката. За контакти: тел.: 02/4013609 и 02/8186113.