ние сме партньори с нашите клиенти

Мартин Богданов е избран за Независим член на Надзорния съвет на „Инвестбанк“АД

2 Септември 2021

С решение на Общото събрание на акционерите на „Инвестбанк“АД, г-н Мартин Богданов е избран за независим член на Надзорния съвет.

Мартин Богданов е сред познатите имена във финансовия сектор, с повече от 25 години опит, който стартира своята кариера в Българската народна банка през 1994 г., достигайки ръководна длъжност – началник на отдел „Вторичен пазар на ДЦК“. В периода от 2005 г. до 2007 г. поема представителството на „Първа инвестиционна банка“ в Албания, като изпълнителен директор, след което последователно работи като директор „Корпоративно банкиране и Европейски фондове“ в „Общинска банка“ АД и „Алфа банк“, клон България. От 2010 г. до 2015 г. е директор „Заможни клиенти и депозити“ в „Юробанк България“ АД.

През 2016 г. г-н Мартин Богданов е сред основателите на „Paysera България“ АД, едно от първите финтех дружество в страната в сферата на платежните услуги и понастоящем заема длъжността председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор. Г-н Богданов е и член на Управителния съвет на „Българска финтех асоциация“, член на Националния съвет към „Асоциация на индустриалния капитал в България“ (АИКБ) и „Комисия по конкурентоспособност и иновации“ към АИКБ.

Завършил е магистратура в УНСС, има множество международни специализации и курсове по управление на държавен дълг, инструменти на паричния пазар, практическо прилагане на икономическите политики, алтернативни методи на кредитиране, продажбени техники и др.

Със своя опит и професионализъм, г-н Богданов ще подпомогне цялостния процес на дигитализация на „Инвестбанк“ АД и въвеждане на стегнат процес на продажби, включително подобряване на алтернативните канали за продажби. „Дигитализирането на клиентските продукти и услуги, както и свързаните с тях работни процеси, е непрекъсната инвестиция под формата на човешки и финансов капитал, която се отплаща във времето“, коментира г-н Богданов бъдещите си приоритети на работа.

С решението на Общото събрание за Член на Надзорния съвет на банката е преизбран г-н Ивайло Стоянов като представител на „Феста Холдинг“ АД, а г-жа Петя Славова, собственик на „Феста Холдинг“ АД за негов Председател.