ние сме партньори с нашите клиенти

ИНВЕСТБАНК С АТРАКТИВНИ УСЛОВИЯ ПО ПРОМОЦИОНАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

4 Юли 2019

Инвестбанк стартира промоция по потребителски кредити за физически лица в периода 01.07. – 15.08.2019 г. Промоционалният потребителски кредит се опуска при изгодни условия и улеснена процедура – с атрактивна лихва, без поръчители,  в размер до 50 000 лв. и срок на погасяване до 10 години, като за периода на промоцията клиентите не дължат такса за проучване. Кредитът позволява финансиране на различни нужди като ремонт, почивка, образование и др., както и рефинансиране или обединяване на задължения.

С грижа за клиентите Инвестбанк предоставя допълнителна отстъпка по лихвеният процент по кредита, при ползване на пакетна програма „Инвест Оптима+“. Като специален бонус за кредитополучателите е предвидена и кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Пълна информация за Промоционалния потребителски кредит  и възможностите за финансиране чрез широката гама от продукти и услуги на Инвестбанк, клиентите могат да получат във всички финансови центрове и офиси на банката в цялата страна, на тел. 0700 12 555 или на www.ibank.bg.