ние сме партньори с нашите клиенти

„Инвестбанк“ АД се включва в инициативата „Ден за акции“ 2021

10 Май 2021

„Инвестбанк“ АД ще подкрепи инициативата Ден за акции на Българска фондова борса – София и Централен депозитар. Инициативата има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

На 12 май всички физически лица, клиенти на Инвестбанк АД ще имат възможност да търгуват акции на пазарите, организирани от БФБ без такси и комисиони при изпълнението по поръчките.

В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”,  Сегмент акции „Standart”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти и инструментите, допуснати до търговия на Алтернативния пазар BaSE, както и на Пазарът на растеж на МСП beam.

Специалните условия важат за поръчки, подадени и изпълнени на същата дата – 12 май, които са с максимална стойност на единичната поръчка от 2 000 лв. или максимален  брой на поръчки на едно физическо лице – 15 броя на обща стойност 2 000 лв.