ние сме партньори с нашите клиенти

„ИНВЕСТБАНК“ АД ОТНОВО ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА БЕЗЛИХВЕНО КРЕДИТИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД, ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID 19

30 Март 2021

„Инвестбанк“ АД е сред първите банки-партньори на Българска банка за развитие (ББР), които започват отново прием на документи по програма за безлихвено кредитиране на физически лица, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID 19.

Програмата стартира в края на месец април 2020 година. По нея могат да кандидатстват самоосигуряващи се лица, с прекъсната дейност заради COVID или такива, които пандемията е принудила да са в неплатен отпуск.

ББР гарантира безлихвени заеми до 6 900 лева., включително за кредитиране и на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложените ограничителни противоепидемични мерки са безработни.  Безлихвените заеми са освободени от такси, комисиони и неустойки, с максимален срок на погасяване 5 години и с минимум 6 и маскимум 24 месеца гратисен период.

Получете повече информация на телефон 0700 12 555 или във всеки финансов център на „Инвестбанк“ АД. Допълнителна информация може да намерите и на сайта на Българска банка за развитие.