ние сме партньори с нашите клиенти

„ИНВЕСТБАНК“ АД ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТСРОЧВАНЕ С ДО 9 МЕСЕЦА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КРЕДИТИ

22 Декември 2020

Считано от месец декември 2020 г., клиентите на „Инвестбанк“ АД могат да се възползват от възможността да разсрочат за период до 9 месеца плащанията си по кредити. Извънредната мярка се въвежда в подкрепа на клиенти – физически и юридически лица, които изпитват в момента или очакват затруднения при погасяване на задълженията си поради пандемията от СOVID-19 и последиците от въведените ограничения.

За целта е нужно към 01.03.2020 г. и към датата на подаване на искането за отсрочване задълженията на клиента да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни и не са с действащи мерки за преструктуриране. Също така, мярката важи за кредити, за които договорът е сключен преди 31.03.2020 г.

Срокът за подаване на исканията за отсрочване е 23.03.2021 г.