ние сме партньори с нашите клиенти

ЗДРАВКА РУСЕВА Е ИЗБРАНА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИНВЕСТБАНК

16 Октомври 2018

Г-жа Здравка Русева, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Инвестбанк, бе избрана за Председател на Управителния съвет на банката.

Здравка Русева е магистър по икономическа информатика от Икономически университет – гр. Варна. Повече от 35 години работи в банковия сектор, като започва кариерата си като банков счетоводител, заема позиция главен експерт „ИТ“, експерт в дирекция „Контрол на кредитния риск“ и началник отдел „Анализ и управление на риска“ в Банка ДСК. От 2003 г. последователно ръководи няколко управления в МКБ „Юнионбанк“ – „Управление на риска“, „Финансова отчетност“, „Операции“.

Към екипа на Инвестбанк се присъединява в края на 2013 г. като Директор дирекция „Анализ и одобрение на кредити“, впоследствие оглавява и дирекция „Управление на риска“. На по-късен етап ръководи дирекция „Операции и нормативни регулации“, а през 2014 г. е избрана за Член на Управителния съвет. През 2016 г. става Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет на Инвестбанк.

Завършила е успешно редица курсове в областта на кредитирането, управлението на риска, европейските платежни инструменти, МСФО, мениджмънт и бизнес развитие, управление на промяната и лидерство. Има опит във внедряването на банков софтуер, разработва и прилага редица правила и методики, свързани с банковата дейност. Владее английски език.