ние сме партньори с нашите клиенти

Г-н Ивайло Сотиров е избран за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Инвестбанк

5 Септември 2018

Г-н Ивайло Сотиров притежава дългогодишен опит в банковата сфера и по-специално в управлението на проблемни кредити на физически и юридически лица. Опитът си е придобил в Ейч Ви Би Банк Биохим, Райфайзенбанк, Банка Пиреос България, Българска банка за развитие и Инвестбанк. Завършил е Университет за национално и световно стопанство в гр. София, с магистърска степен „Счетоводство и контрол“, както и „Бизнес мениджмънт“ в Харвард – дистанционна академия. Владее английски език.