ние сме партньори с нашите клиенти

Важно съобщение за клиентите на Търговска банка „Виктория“ ЕАД

19 Ноември 2018

„Инвестбанк“ АД успешно финализира сделката по придобиване на 100% от акциите от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД.

От 16.11.2018 г., всички клиенти на ТБ Виктория имат нови IBAN номера на сметки в Инвестбанк. За удобство, настоящите IBAN номера ще останат валидни до 31.12.2018 г.

Всички клиенти могат да получат информация за новите номера на сметките си в удобен офис на Инвестбанк или от специално разработения IBAN конвертор, който е достъпен тук.

Информация за новите номера на сметките няма да бъде предоставяна по телефона с цел избягване на грешки.

Считано от датата на вливането за всички клиенти ще бъдат прилагани единна Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД и Лихвеният бюлетин на Инвестбанк АД за съответните продукти.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0 700 12 555 или на 17 555 (за мобилни оператори).