ние сме партньори с нашите клиенти

„Банкеръ“ със статия за банката под заглавие: „Инвестбанк“ успешно приключи финансовата 2019 г. и изпълни препоръките на ЕЦБ

21 Февруари 2020

Финансовото издание „Банкеръ“ публикува на страниците на електронното си издание обстоен материал за „Инвестбанк“ АД, отразяващ успешното за банката приключване на финансовата 2019 г. Сред акцентите на статията са: положителният финансов резултат, предстоящото увеличение на акционерния капитал и предприетите мерки и действия от страна на банката в изпълнение на дадените препоръки от ЕЦБ.

Данните за „Инвестбанк“ АД, представени в статията са на база заверен от одиторските предприятия Годишен финансов отчет за 2019 г., приет от Общо събрание на акционерите, публикуван и наличен в Търговския регистър.

За допълнителна информация по публикувания материал, посетете сайта на „Банкеръ“ на следния адрес: https://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/investbank-uspeshno-prikliuchi-finansovata-2019-g-i-izpulni-preporukite-na-ecb