ние сме партньори с нашите клиенти

Информация за клиента

  • Информация за клиента

    Общи условия на “Инвестбанк” АД за сключване на сделки за покупко-продажба на валута с клиенти Сделки и операции с финансови инструменти Общи условия за сделки с финансови инструменти, приложими към договорите  с клиентите на "Инвестбанк" АД в качеството й на инвестиционен посредник Политика на "Инвестбанк" АД за изпълнение на клиентски...