Здравка Русева е Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Инвестбанк“ АД. Тя е част от екипа на банката от 2013 г.

Здравка Русева завършва Икономически университет – Варна с магистърска степен по Икономическа информатика. В последствие придобива редица допълнителни квалификации, в това число по управление на риска, мениджмънт и бизнес развитие към организации като Raifaisenbank Виена и KPMG България.
Г-жа Русева притежава дългогодишен опит в областта на корпоративното управление, стратегическо планиране, управление на риска, финансови пазари и анализ на финансова информация.
Професионалната й кариера започва в Банка ДСК. Заемала е длъжността Началник отдел в управление „Анализ и управленеи на риска“. Развитието й в банковия сектор продължава в МКБ Юнионбанк, където последователно е ръководила управления „Управление на риска“, „Финансова отчетност“ и „Операции“.

В “Инвестбанк“ АД първоначално оглавява дирекция „Анализ и одобрение на кредити“, а след това „Операции и нормативни регулации“ и „Контрол на риска“. От месец май 2015 г. е член на Управителния съвет на банката, а през 2018 г. става негов председател.