Мартин Богданов е избран за Независим член на Надзорния съвет на „Инвестбанк" АД през август 2021 г.

Той стартира своята кариера в Българската народна банка през 1994 г., достигайки ръководна длъжност - началник на отдел "Вторичен пазар на ДЦК". В периода от 2005 до 2007 г. поема представителството на "Първа инвестиционна банка" в Албания като изпълнителен директор, след което последователно работи като директор "Корпоративно банкиране и Европейски фондове" в "Общинска банка" АД и "Алфа банк", клон България. От 2010 г. до 2015 г. е директор "Заможни клиенти и депозити" в "Юробанк България" АД.

През 2016 г. Мартин Богданов е сред основателите на "Paysera България" АД - едно от първите в страната финтех дружества в сферата на платежните услуги, а понастоящем заема длъжността председател на съвета на директорите и изпълнителен директор. Мартин Богданов е и член на управителния съвет на "Българска финтех асоциация", член на Националния съвет към "Асоциация на индустриалния капитал в България" (АИКБ) и "Комисия по конкурентоспособност и иновации" към АИКБ.

Завършил е магистратура в УНСС, има множество международни специализации и курсове по управление на държавен дълг, инструменти на паричния пазар, практическо прилагане на икономическите политики, алтернативни методи на кредитиране, продажбени техники и др.